Prstan - program - teze: Privatizacija

DIAGNOZA

– Slovenija ima največji delež državnega lastništva podjetij med državami OECD in bistveno večji vpliv politike v gospodarstvu kot povprečna članica te organizacije gospodarsko najrazvitejših držav.

– Študije kažejo, da so podjetja v lasti slovenske države manj produktivna, manj dobičkonosna, počasneje rastejo in manj učinkovito investirajo kot primerljiva podjetja v zasebni lasti.

– Različne študije kažejo, da je Slovenija od vstopa v EU zaradi odlaganja privatizacije in slabega upravljanja državnih podjetij utrpela že več kot 10 milijard evrov neposredne in oportunitetne izgube pri vrednosti državnega premoženja. Te izgube so neposredno prispevale k nižjem standardu in visoki zadolženosti naše domovine.

– Sistem “korporativnega upravljanja” slovenskih državnih podjetij je v resnici sistem trgovanja s podporo in uslugami v relativno ozkih, s politiko povezanih omrežjih. Posledica so nekompetentne ekipe posameznikov brez ustreznih referenc pri upravljanju naložb v nadzornih svetih in upravah državnih podjetij in njihovih upravljavcev (SDH, KAD, DUTB).

– Državno lastništvo podjetij državljanom ne prinaša prav nobene koristi. Koristi prinaša samo s politiko povezanim omrežjem, ki ta podjetja izkoriščajo zato, da z različnimi obvodi polnijo lastne žepe. Državno lastništvo podjetij je gojišče vseh vrst korupcije.

 

TERAPIJA

– V roku dveh let bomo privatizirali vsa podjetja v državni lasti, ki delujejo na konkurenčnih trgih, vključno z vsemi bankami.

– Prodaje bodo absolutno transparentne in konkurenčne, z namenom doseganja maksimalnega izkupička za davkoplačevalce. Kadarkoli bo to zaradi izbrane prodajne metode možno, bodo prenos zadnje faze avkcije volilci lahko spremljali na parlamentarnem TV kanalu.

– Ob enakih ponujenih pogojih bomo dali prednost strateškim kupcem iz panoge pred finančnimi skladi.

– Kupnina bo primarno namenjena razdolževanju države v skladu s proračunskimi cilji.

– Preostanek kupnine bo namenjen v demografski sklad. Demografski sklad bo investiral kot portfeljski vlagatelj, v skladu z zakonodajo in mednarodnimi smernicami, ki urejajo poslovanje pokojninskih skladov. Sklad bo deloval v okviru Ministrstva za finance oz. zakladništva, upravljanje pa bo prepuščeno profesionalnim upravljavcem skladov.

– Do konca mandata bomo razpustili DUTB, SDH in KAD. Monopolna infrastrukturna podjetja, ki bodo ostala v lasti države, bodo prešla v neposredno last države in v upravljanje področnih ministrstev.

13.9.2017


(Objavljeni bodo samo komentarji, podpisani z imenom in priimkom. Obrazec za prijavo najdete v meniju Teze za program )

Dodaj odgovor